Jdi na obsah Jdi na menu
 


XXII.ročník výstavy koní

na Valašsku 2017

_______________

Foto:

http://jbutton.rajce.idnes.cz/MSRS_2017_JK_Valassko/

http://linjan.rajce.idnes.cz/Vystava_koni_na_Valassku_1.kvetna_2017/

_________

Výsledky:


Šampion pony: DAILEY V.D. OLLE DUCK (majitelka I.Biolková) 

Šampion teplokrevných: FELLA - Z (majitel J.Petřek) 

Šampion chladnokrevných: ŠVARNÁ (majitelka Vítkovská zemědělská s.r.o.)

VYSL_VYST_17.xls

VYSL_VOZAT_SOUT.xlsx

msrs_becva_vysledky.pdf

__________________________________________________________________

 

 

neděle 30.dubna 2017

Kombinovaná  soutěž jednospřeží a dvojspřeží- kvalifikace na MČR

vozataj_www.xlsx

pondělí 1.května 2017

XXII. Výstava koní na Valašsku  

 1.kolo II. ročníku Moravského show and  Ride šampionátu a  pony soutěže


Komisaři:

XXII. Výstava koní na Valašsku:

Aleš Fiala, Ing.Roman Klos, MVDr. Josef Živníček, Stanislav Hošák, Jan Blizňák

 

II.  ročnku Moravského  show and  Ride šampionátu:

Iveta Lewingerová, Rafifa Hamoudová

 

Vozatajské soutěže:    Franišek Nedbálek

 


Rozpis:

Pořadatelé:     Spolek chovatelů koní Valašska z.s, a Jezdecký klub Valašsko z.s. Prostřední Bečva 461

Datum konání:  30.dubna 20171.  května 2017

Místo konání: areál JK Valašsko, Prostřední Bečva 461, 756 56

                        Předvadiště  i kolbiště: travnaté

Komisaři:     

  Komise výstava: Aleš Fiala, Ing. Roman Klos, Jan Blizňák

  Rozhodčí pony: Iveta Lewingerová, Rafifa Hamoudová

  Rozhodčí vozatajských soutěží: František Nedbálek

 

Lékařskou službu: zajistí MUDr. Marie Kjeronská

Veterinární službu: zajistí  proti úhradě za provedené úkony MVDr. M. Krupa

 

Občerstvení: zajištěno formou bufetu v prostoru areálu.

_____________________________________________________________________________________________

Program:

Vozatajská soutěž

neděle 30.dubna  2017

8.30 - Prezentace a prohlídka trati

9.00 - Kombinovaná soutěž pro chladnokrevné koně – jednospřežní a dvojspřeží

Dle pravidel ASCHK ČR  Startovné 300,- Kč. Soutěž je zároveň kvalifikačním kolem na MČR 2017

_____________________________________________________________________________________________

 

XXII. ročník výstavy koní na Valašsku

pondělí 1.května 2017

8.00    – prezentace účastníků

9.00     – zahájení výstavy, předvádění a hodnocení koní dle jednotlivých kategorií na travnatém předvadišti JK Valašsko

- jezdecké ukázky

 

Umístění na 1. -5. místě obdrží pohár a flot, všichni vystavující obdrží účastnický flot. Poplatek za každého vystaveného koně 100,-Kč (členové SCHK Valašska zdarma) – dohlášení po termínu: doplatek 100,-Kč i pro členy SCHK Valašska

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

II.ročník Moravský Show and Ride šampionát pony - 1.kolo

pondělí 1.května 2017

 

od 8.00     – prezentace účastníků

  10.30        – zahájení  soutěží v kryté  hale JK Valašsko

Seriálová soutěž, která bude mít 5 kol. Body se sbírají za umístění ve speciálních výstavních třídách (SVT) Lead Rein, First Ridden a Mladý vystavovatel. Moravský Show and Ride šampionát (MSRŠ) je vypisován samostatně pro každou z následujících kategorií:

a)Shetland pony (SHP)

b)Velšská plemena a WPBr (Welsh)

MSRŠ se koná pod záštitou a za podpory Svazu chovatelů shetlandských pony a Českého svazu chovatelů velšských koní ve spolupráci s pořadateli jednotlivých kol.

 

Podmínky účasti:

Pony:

-otevřeno pro SHP standart i mini typ s PP, nebo zapsané v české plemenné knize Shetland pony, klisny a valachy 4leté a starší,

-otevřeno pro velšská plemena pony, cob a WPBr s PP, klisny a valachy 4leté a starší.

-Třídy Lead Rein se mohou účastnit pony do KVH 122 cm včetně.

-Třídy First Ridden se mohou účastnit pony do KVH 137 cm včetně.

-Třídy Mladý vystavovatel se mohou účastnit výše uvedená plemena bez omezení KVH.

Povolené úpravy ponyho:

a)Shetlandský pony: hříva může být zapletená, stříhání hřívy se nedoporučuje. Pony, kteří byli oholeni za účelem zimní přípravy, se třídy účastnit mohou. Nové holení koní před jarními výstavami a v průběhu sezony není povoleno.

b)Velšská plemena a WPBr: Dlouhé chlupy pod čelistí a chlupy vyčnívající z uší mohou být přiměřeně zastřiženy. Chlupy (hmatové vousy) okolo nozder a huby lze rovněž zastřihnout. Pokud jsou hříva a ohon velmi husté, mohou být za účelem zvýraznění krku a zádi přiměřeně ztenčeny. Ohon by měl vypadat co nejpřirozeněji, neměl by být zastřižený. U sekcí A, B, C a D se hříva nezaplétá (s výjimkou jednoho tenkého copánku za ušima), u WPBr by hříva měla být zapletena. Pony, kteří byli oholeni za účelem zimní přípravy, se třídy účastnit mohou. Nové holení koní před jarními výstavami a v průběhu sezony není povoleno.

Soutěžící:

MSRŠ je otevřen pro děti a juniory od 3 do 16 let věku (dítě je tříleté, nebo šestnáctileté celý kalendářní rok, ve kterém dosáhlo tohoto věku). Věkové rozmezí pro účast v jednotlivých soutěžích je následující:

· pro účast ve třídě Lead Rein je věkový limit jezdce od 3 do 9 let, vodič musí bý ve věkut minimálně 16 let.

· pro třídu First Ridden do 12 let

· pro třídu Mladý vystavovatel do 16 let.

 

Pravidla pro účast v jednotlivých třídách naleznete v Národních pravidlech Svazu chovatelů Shetlandských pony pro výstavní třídy Mladý vystavovatel, LeadRein, FirstRidden, Open Ridden a Driving, která jsou k dispozici na http: //www.svtinfo.cz/Pravidla.html

 

Soutěže v rámci II.ročníku MSRŠ:

 1. Lead Rein
 2. First Ridden
 3. Mladý vystavovatel
 4. Open ridden
 5. Driving

      

6. Jízda zručnosti na poníkovi vedeném vodičem

Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší a to i bez PP. Výstroj ponyho: kompletní uzdečka s otěžemi. Udidlo je v této třídě povinné, kompletní sedlo, vodítko, bič vhodné délky může mít pouze vodič, nikoli dítě. Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno. Výstroj předvádějícího: vhodné sportovní oblečení a obuv, rukavice, jezdec musí mít bezpečnostní přilbu. Způsob hodnocení: Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas. Průběh soutěže: Vodič vede koně po stanovené trase, která obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek a jezdec plní dané úkoly. Penalizace: porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 1-10 trestnými body, dle míry nesplnění. Vyloučení ze soutěže: při opuštění kolbiště, při pádu koně, jezdce nebo obou a v případě, že podle názoru rozhodčího není soutěžící nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat.

 

7. Jízda zručnosti na oprati

 Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší. Výstroj ponyho: Uzdečka nebo vozová ohlávka, udidlo je v této třídě povinné, náhřbetník je povinný. Opratě vhodné délky, které musí procházet kroužky náhřbetníku, bič vhodné délky. Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno. Výstroj předvádějícího: vhodné sportovní oblečení a obuv, rukavice jsou povinné, pokrývka hlavy není povinná

 Způsob hodnocení: Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas.

 Průběh soutěže: Předvádějící vede koně na dlouhých opratích po předem stanovené trase, která obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek. V průběhu soutěže musí jít předvádějící pouze krokem (s výjimkou úseků, ve kterých je u koně předepsán klus). U koně je povolen krok a klus. U dětí do 15 let je povolena přítomnost „asistenta“ staršího 18 let. Asistent se pohybuje za koněm tak, aby v případě, že předvádějící koně nezvládá, mohl zasáhnout. Jakýkoliv zásah asistenta do vedení koně (např. hlasový nebo kontakt s opratěmi) bude penalizován.

 Penalizace: Porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 1-10 trestnými body, dle míry nesplnění. Porušení chůze předvádějícího (neplatí pro úseky, kde je požadováno předvedení koně v klusu): první porušení – napomenutí, druhé 5 trestných bodů, třetí – vyloučení. Porušení chodu koně: první nacválání – napomenutí, druhé nacválání 5 trestných bodů, třetí nacválání – vyloučení. Vyloučení ze soutěže: v případě, že jakákoli část spřežení opustí při průjezdu trati kolbiště. Dvojice bude ze soutěže rovněž vyloučena, jestliže podle názoru rozhodčího není soutěžící nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat.

Startovné za soutěž: 200,-Kč

_____________________________________________________________________________________________

 

Ustájení: Ustájení v omezeném množství 400,-Kč/box. Objednávka boxů písemně  do 14.dubna 2017

_____________________________________________________________________________________________

 

Jmenovité přihlášky:  zasílejte na adresu: Irena Dulavová, Prostřední Bečva 461, 756 56, mobil 732 446 662 , e-mail: idulavova@seznam.cz,  a to na  formuláři ke stažení na: www.jkvalassko.estranky.cz

_____________________________________________________________________________________________

 

Uzávěrka přihlášek:  21.4.2017

_____________________________________________________________________________________________

Veterinární předpisy:  před vyložením koní nutno předložit řádně vyplněné zdravotní průkazy koní, obsahující  všechny náležitosti pro přepravu koní a účast na svodech pro rok 2017 (tzn.:kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti chřipce koní, poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu a kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců).

____________________________________________________________________________________________

Pořadatelé odmítají jakoukoliv odpovědnost za nehody a nemoci, které by postihly účastníky výstavy nebo jejich koně.

Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí.


Přihlášky:

přihl_vozatajská_17

přihl_msrš_1_kolo

přihl_vyst_17

 

*********************************************************************************

 

XXI.ročník výstavy koní

na Valašsku 2016

 

FOTO:

https://www.zonerama.com/Baculee/Album/1567649

https://www.zonerama.com/Baculee/Album/1566270

 VÝSLEDKY VÝSTAVY:

Koně bez PP:

 1.  MONET - majitel Roman Křištof
 2.  ESMI -  majitelka Barbora Podešvová
 3.  PAULA V - majitelka Zuzana Školeková

Pony shetland mini:

 1. CINDY V.D. REITHLEVE - majitelka L.Ondřejová
 2. CARMEN ZE ZUBŘÍ 72/795 - majitelka L. Ondřejová
 3. TABBY - majitelka Ludmila Ondřejová
 4. TAARA ZE ZUBŘÍ - majitelka Ludmila Ondřejová

Pony shetland standard:

 1. ARWEN GOODSHAPES - majitelka Šárka Soušková
 2. CHEWVALEY IRIS - majitelka Ludmila Ondřejová
 3. CALIMERO AF JABORUDER - majitelka P. Kubalová
 4. UNITY DOMINO 32/307 - majitelka Jana Ondřejová
 5. BALTAZAR DOMINO - Majitelka M. Maluchová

Pony:

 1. ​​LUCKY 
 2. MEXI - majitelka Iveta Tlašková
 3. TRAWEL RIANA - majitelka Linda Říkovská
 4. DOUBRAVKA POLLY - majitelka Lada Svítilová
 5. MERCI - majitel René Dušánek

Hucul:

 1. SÁRA - majitel František Půlpán
 2. NORMA HROBY 71/599 - majitelka R. Kostuchová
 3. GORAL XVIII-43 SK/TINKA - majitel Z. Krupa
 4. NINA HROBY 71/600 - majitelka R. Kostuchová
 5. ARGO / HROBY XII - 40 - majitel Z. Krupa

Teplokrevní ostatní:

 1. LOGO - majitel Antonín Jurečka
 2. CONNIE BREEZE DELMASO - majitelka D. Sváková
 3. MERRIEN BLUE DREAM 54/84 - majitelka Pobořilová
 4. LUPO - majitelka Veronika Egerová
 5. LOMAX 72/51 - majitelka Klára Borutová

A1/1:

 1. CÍSAŘOVNA - majitel Petr Fabián
 2. BAMBINO - majitel Dulavovi
 3. NETTY - majitelka  Alena Estřáková
 4. CRIS BOND - Sandra Marková
 5. WALERYN - majitel Jana Poláchová

Klisny ČT:

 1. FATE-Z - Jaroslav Petřek
 2. KASKÁDA-V - majitelka Kateřina Marušíková
 3. DAMONA - majitelka Kateřina Zahradníčková
 4. CONTENDRA PAVLIN Z - majitelka M. Pavlínová
 5. ARWEN 66/391 - majitel Jiří Tioka

Chladnokrevní pracovní:

 1. NICK - majitel Michal Bančík
 2. JAVOR - majitel Miroslav Orság
 3. GONEL HÁŽOVSKÝ - majitel Milan Zezulka

Chladnokrevná hříbata:

 1. SALIMA - majitelka Petra Fryšarová
 2. ABRIKA-F - majitel Petr Frydrych
 3. RYGOŠ - majitel Vojtěch Pospěch
 4. MÁŇA - majitel Jan Kandler
 5. NAIKI - majitelka Marie Brázdová

Chladnokrevné klisny:

 1. AGÁTA - majitel Petr Frydrych
 2. KARMEN B - majitelka M. Olbertová
 3. LINDA - majitel Libor Novák
 4. LÍZA - majitel Vojtěch Pospěch
 5. ROZÁRKA - majitel  Aleš Lichnovský

Chladnokrevní hřebci:

 1. 2061 BERTOLD - majitel Robert Bambuch
 2. 2060 NAGANO - majitel Pavel Cáb
 3. 2953 REGENT - majitel Robert Bambuch
 4. 2952 BRYS SLEZSKÝ - majitel Kvatro ekostatek
 5. 2885 STEIMAN - majitel Robert Bambuch

 

 

sobota 30.dubna 2016 

Kombinovaná  soutěž jednospřeží a dvojspřeží- kvalifikace na MČR

 

neděle 1.května 2016 

XXI. Výstava koní na Valašsku  

I. Moravský show and  Ride šampionát pony - 1.kolo

 

Komisaři:

XXI. Výstava koní na Valašsku:

Aleš Fiala, Ing.Roman Klos, Ing. Ondřej Mamica, Jan Blizňák

 

I. Moravský show and  Ride šampionát pony:

Iveta Lewingerová, Rafifa Hamoudová

 

Vozatajské soutěže:

Franišek Nedbálek

**********************************************************************************************

XX.ročník výstavy koní

na Valašsku 2015

 

pátek 1.května 2015 - XX. Výstava koní na valašsku

sobota 2.května 2015 - Kombinovaná  soutěž jednospřeží

- kvalifikace na MČR

 

Složení komise:

MVDr. Antonín ČERNOCKÝ, Bc. Roman KLOS, Aleš FIALA, Jan BLIZŇÁK

VÝSLEDKY:

Kategorie koně bez PP:

 1. ELIÁŠ - majitelka Hana Jajtnerová
 2. IZOTOP -  majitelka Eliška Růčková
 3. BLESK - majitelka Renáta Jajtnerová

Kategorie PONY SHETLAND:

 1. GADŽO PERMONIK - majitelka Ludmila Ondřejová
 2. MILHOUSE VECTA  - majitelka Renata Marková
 3. UNITY DOMINO - majitelak Jana Ondřejová

Kategorie PONY:

 1. VERDI - majitelka Zuzana Švihorová
 2. LIMETREE QUIGON JINN - majitelk JK Alika
 3. ENDO - majitel Jiří Tioka

Kategorie HUCUL:

 1. GORAL XVIII-43 SK/TINKA - majitel Zdeněk Krupa
 2. NORMA HROBY- majitelka Radomíra Kostuchová
 3. ARGO - majitel Zdeněk Krupa

Kategorie HAFLING:

 1. GRANEL MARCO - majitel Radek Šupler
 2. GARA - majitelka V.Murgašová
 3. MARCO - majitel Jaroslav Kuběna

Kategorie TEPLOKREVNÍ OSTATNÍ:

 1. EDUARDO-D - majitel Ing.Zdeněk Goščík
 2. LOGO - Mgr. Antonín Jurečka
 3. GENTLE DAISY SECRET - majitelé Jiřina a Jiří Čaníkovi

Kategorie A1/1:

 1. CÍSAŘOVNA - majitel Petr Fabián
 2. BAMBINO - majitelé: rodina DULAVOVA
 3. THIL - majitel Roman Křištof

Kategorie ČT - klisny:

 1. FATE - Z - majitel Jaroslav Petřek
 2. ŠAGA -  majitelka Vendula Marečková
 3. AGNES - Z - majitel Jaroslav Petřek

Kategorie barokní:

 1. TSJERRY FAN HENSWOUDE - majitelka Monika Novotná
 2. CSINOS / LÍZA - majitel Petr Fabián
 3. CAIRA VAN DE DEMRO STABLES - majitelka Monika Novotná

Kategorie CHLADNOKREVNÍ PRAOVNÍ:

 1. PRINC - majitel Josef Jurko
 2. BARON Z LIPSKÝCH - majitel Josef Potměšil a Josef Jurko
 3. JAVOR - majitel Miroslav Orság

Kategorie CHLADNOKREVNÁ HŘÍBATA:

 1. GONEL HÁŽOVSKÝ - majitel Milan Zezulka
 2. LINDA -
 3. JISKRA - majitelka Anežka Binarová

Kategorie CHLADNOKREVNÉ KLISNY 3-leté:

 1. KARMEN - B - majitelka Michaela Olbertová
 2. SAFIRA - majitel Tomáš Míček
 3. NAILA - majitelka Lucie Havlíková

Kategorie CHLADNOKREVNÉ KLISNY:

 1. NAGÁNA - majitel David Janoš
 2. ROZÁRKA - majitel Aleš Lichnovský
 3. AGÁTA - majitel Petr Frydrych

Kategorie CHLADNOKREVNÍ HŘEBCI PLEMENÍCI:

 1. 2910 BISKUP - majitel ZH Tlumačov, držitel Mojmír Kubíček
 2. 1960 BARBAR - majitel ZH Tlumačov, držitel Mojmír Kubíček
 3. 2952 BRYS SLEZSKÝ - majitel KVATRO Ekostatek, držitel Jan Blizňák

CELKOVÉ POŘADÍ KOMBINOVANÉ SOUTĚŽE JEDNOSPŘEŽÍ:

 1. KUBÍČEK Mojmír - BISKUP
 2. JÁTY Patrik - LITVOR
 3. BAJER Jiří - LEIDY
 4. BAJER Jiří - LEON
 5. JÁTY Josef - MAČEK
 6. JANOVSKÝ Jan - BROK
 7. BLIZŇÁK Jan - BRYS SLEZSKÝ
 8. BLIZŇÁK Milan - SAGEM
 9. BLIZŇÁK Jan - CÁCORKA
 10. JURKO Josef - PRINC

http://naty-bliznakova.rajce.idnes.cz/

 

 

rozp.vyst.15.docx

přihl_vyst_2015.xls

koně_potvrzení_polsky.pd

fkoně_potvrzení_slovensky.pdf

 

 

 ancareh.rajce.idnes.cz/Vystava_koni_na_Valassku%2CHorni_Becva/

ezani.rajce.idnes.cz/Vystava_koni_na_Valassku_-XVIII._rocnik_-2013/ 

http://www.rajce.net/a8128490

dana92.rajce.idnes.cz/Vystava_koni_v_JK_Valassko/

fotovranik.rajce.idnes.cz/Vystava_koni_Valassku-Prostredni_Becva/

cihlik80.rajce.idnes.cz/Vystava_koni_JK_Valassko_-_Prostredni_Becva_1.5.2012/